Проект | Дејства | Образовен матерјал | Работна група
Contact us | Корисни линкови (поврзувања) | Последни новости
Home | SiteMap | | |
 

 
 
20 October 2008


The Goulandris Natural History Museum-Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY) go organizira vo svoite prostorii, edukativniot seminar vo ponedelnik na 20-ti Oktomvri i vo vtornik na 21-i Oktomvri, pod naslov: “Transgrani~na sorabotka vo Obrazovanie za @ivotnata Sredina” vo ramkite na proektot “Погранична соработка за размена на познавање во користење на образовната технологија во проучувањето на животната средина“ од програмата за Европска Иницијатива INTERREG IIIΑ/CARDS ГРЦИЈА-БЈРМ. (Во прилог е програмата во PDF)


 
 
 
  .:: Последни новости