Проект | Дејства | Образовен матерјал | Работна група
Contact us | Корисни линкови (поврзувања) | Последни новости
Home | SiteMap | | |
 

 
 


За правилна реализација на проектот, МГФИ- ЕКВИ состави широка научна група, која што се состои од професионалци по наука за животна средина, педагози со познавања и искуство од областа на развојот на современи образовни инстументи, уменици кои изработуваат училишни книги, професионалци во управување со проекти и обезбедување на квалитетот. Надлежна за проектот е госпоѓата Марија Кацикиори (Надлежна во областа на информирање и проучување на животната средина на ЕКВИ) со научна инстукција од страна на госп. Спирос Дафис (Почесен професор на Шумскиот факултет на Аристотелиевиот Универзитет во Тесалоники и научен советник ЕКВИ) и госпоѓата Евгенија Флогаити (Професорка ТЕАПИ во Националниот Каподистриски Универзитет во Атина) Членовите на работнта група од страна на ΜΓΦИ-ΕΚΒИ се: Деику Вики, Дулгерис Харис, Теодоруди Елевтерија, Какурос Петрос, Боли Катерина, Пападопулу Софија, Сефериадис Јоргос, Сеферлис Милтиадис, Циауси Васо, Цици Марија- Дафни, Хаџијордану Лена Групата од педагози се состои од: Андонијаду Назлу, Васала Параскеви Гаврилакис Констандинос, Дасколија Марија-Каломира, Кацену Христина, Лиараку Ѓоргија, Базигу Катерина, Номику Христина, Христопулу Евстатија.

 
 
 
  .:: Работна група