Обща информация

Окръжното самоуправление Драма Кавала Ксанти в рамките на програмата  INTERREG IIIA/PHARE CBC Гърция-България, е поело осъществяването на проект "Общи подходи при проектиране на популяризирането на екологично чувствителни райони в Родопите". 

Цел на проекта са развитието и внедряването на общи за България и Гърция подходи за популяризирането на природни забележителности в Родопите.

Основните насоки на проекта включват необходимата стратегия за популяризирането на Западните и Централните Родопи и по-специално техните уникални природни забележителности, изпълнението на проект за популяризирането на региона, както и пилотни дейности в тази връзка, като изграждане на нови и възстановяване на съществуващи планински пътеки, маркировка на пътеките и отпечатване на информационни материали.Credits - EKBY, 2007