Цел

Главна цел на проекта са развитието и внедряването на общи за Гърция и България подходи за управлението и популяризирането на природни феномени и забележителности в Западните и Централните Родопи. 

В тази насока проектът цели създаването на целесъобразна основа за развитието на инфраструктурата, на обектите и дейностите, свързани с популяризирането на региона и активизирането на туристическия поток. Освен това в проекта е заложено постигането на едно задоволително  ниво на знания както от страна на местното население, така и от страна на посетителите, необходимо за тълкуването и оценката на природното богатство в един такъв екологично чувствителен регион, какъвто са Родопите.

 

               


Credits - EKBY, 2007