Credits

 

Дизайн на уеб сайта:
     
Лена Хатзийордану

Текстовете писаха:
      Катерина Боли, Сотириа Кацавуни, Елена Хатзихараламбус

Превод на английски:
      Мария Анагностопулу, Мария-Дафни Тситси

Превод на Български:
      Glossima-Vehrheim

Редактиране на уеб сайта:
      Мария Кацакиори, Катерина Боли

Снимков материал:
      Сн. Архив Гръцки център Биорезервати-Защитени влажни зони (EKBY)/Егхромон
             Credits - EKBY, 2007