Новини

bullet

На 27 март 2008 г. в хотел Курос в Драма се проведе среща на тема Подпомагане на екологично чувствителните обекти в Родопите в рамките на проекта Общи подходи при проектирането на популяризирането на екологично чувствителния Родопски регион, изпълняван от Окръжно самоуправление Драма-Кавала-Ксанти в сътрудничество с Гръцкия център Биотопи Влажни зони.
 

bullet

Третата техническа среща по проекта Общи подходи при проектирането на популяризирането на екологично чувствителния Родопски регион, изпълняван от Окръжно самоуправление Драма-Кавала-Ксанти в сътрудничество с Гръцкия център Биотопи Влажни зони, се проведе на 14 декември 2007 г. в конгресна зала Комнина в Ставруполи. Целта на тази последна среща беше да се обменят възгледи и предложения по въпросите на планирането и подпомагането на Родопската област. Представители на публичната администрация, местното самоуправление и екологични организации както от Гърция, така и от България, съсредоточиха вниманието си върху възможностите за изпълнение на съвместни проекти в Четвъртата рамкова програма по отношение на устойчивото популяризиране на природната и културната среда в Родопите.
 

bullet

В сряда, 25 юли 2007 г., в 10.00 ч., в залата на Фондация за тракийско изкуство и традиции в Ксанти се проведе Първата техническа среща (междуправителствена) по проекта Общи подходи при проектирането на популяризирането на екологично чувствителния Родопски регион, която положи началото на междуправителствени партньорски процедури по изграждането на общ проект за популяризирането на Родопите.
 

bullet

Втората техническа среща (национална) по проекта се проведе в Паранести, в залата на Общинския съвет на община Паранести. На тази среща бяха представени резултатите от регистрирането на съществуващото състояние, по отношение на въпроси, свързани с популяризирането и отдиха, и бяха разменени мнения по предлаганите проекти за региона.  

           Credits - EKBY, 2007