Δράσεις

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΔΑΣΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΑΝΑΓΙΑ - ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ

Το Σχέδιο Ανάδειξης των προορισμών φυσικού και αισθητικού ενδιαφέροντος εκατέρωθεν των συνόρων, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY), έρχεται να προσδιορίσει με ακρίβεια τους άξονες και τις δράσεις που απαιτούνται για την αξιοποίηση και αειφόρο ανάπτυξη της Δυτικής και Κεντρικής Ροδόπης. Αναλαμβάνει να αποσαφηνίσει το όραμα για την περιοχή, να αναπτύξει το στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάδειξή της και να συντάξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων. Συγκεντρώνει στοιχεία για τον καθορισμό ζωνών τουριστικών δραστηριοτήτων, για τη διαχείριση των επισκεπτών, τη χωροθέτηση των υφιστάμενων υποδομών, την ερμηνεία του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και για την προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών αναψυχής που παρέχει η περιοχή.

Πιο αναλυτικά, το Σχέδιο Ανάδειξης ενσωματώνει το θεωρητικό πλαίσιο άσκησης της αναψυχής σε προστατευόμενες περιοχές, αποτυπώνει και αξιολογεί την υφιστάμενη κατάσταση, παρουσιάζει τις δυνατότητες εξέλιξης της περιοχής, θέτει τις προτεραιότητες για την ανάδειξή της, προσδιορίζει ένα πρόγραμμα δράσης όσον αφορά στις υποδομές και στα έργα ανάδειξης και ερμηνείας των στοιχείων του περιβάλλοντος.

Καθιστώντας σαφές ότι η διαχείριση της αναψυχής σε μία προστατευόμενη περιοχή πρέπει να θέτει πολλαπλούς σκοπούς που θα αλληλεπιδρούν θετικά, εστιάζοντας στην αρχή ότι η προστασία της φύσης πρέπει να συνυπάρχει με τη διατήρηση και ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου της τοπικής κοινωνίας, με τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος και των παρεχόμενων υπηρεσιών, το Σχέδιο Ανάδειξης για τη Ροδόπη καθίσταται δυναμικό εργαλείο, χρήσιμο για την προστασία, προβολή και αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΔΑΣΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΑΝΑΓΙΑ-ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ

Το δασικό μονοπάτι Παναγιά-Καστανιές έξω από τον οικισμό Γρανίτη του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, κατασκευάστηκε στο πλαίσιο του έργου, με την επίβλεψη του Δασαρχείου Κάτω Νευροκοπίου. Ξεκινώντας από το υφιστάμενο επαρχιακό δίκτυο του Δημοτικού Διαμερίσματος Γρανίτη και καταλήγοντας στο ξωκλήσι Κοιμήσεως της Θεοτόκου, το κεντρικό μονοπάτι οργανώνεται με υπαίθριες υποδομές ενημέρωσης και αναψυχής, με πινακίδες προσανατολισμού, σήμανσης και ερμηνείας περιβάλλοντος, με κατασκευές (ράμπες, σκαλοπάτια, ξύλινα κιγκλιδώματα, στέγαστρα, τραπεζοπάγκους, παγκάκια, στεγασμένα καθιστικά, κάδους απορριμμάτων, κρήνες κ.ά.), οι οποίες διευκολύνουν την κίνηση των επισκεπτών και καλύπτουν τις ανάγκες τους, εξασφαλίζοντας μια άνετη περιήγηση, μέσα σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
 

Σημάνσεις περιβαλλοντικής ερμηνείας θα σχεδιασθούν και θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένες διαδρομές του Νομού Ξάνθης, συμπληρώνοντας συναφή έργα και πρωτοβουλίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την ανάδειξη της περιοχής. Σκοπός είναι η δημιουργία ενός οργανωμένου δικτύου ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, εκκίνησης και διάχυσης των επισκεπτών στο ιδιαίτερο περιβάλλον της Ροδόπης, που θα βοηθά την περιήγησή τους στην περιοχή, προκειμένου να γνωρίσουν τις ιδιαιτερότητες και τα αξιοθέατά της.

Ειδικότερα, οι πινακίδες περιβαλλοντικής ερμηνείας αφορούν στη χαρτογραφική απεικόνιση των διαδρομών που μπορεί να ακολουθήσει ο επισκέπτης και περιγράφουν ιδιαίτερα γνωρίσματα των φυτών και ζώων της Ροδόπης. Προβλέπεται να τοποθετηθούν σε επιλεγμένες, θέσεις, όπως στο Δασικό χωριό, στον καταρράκτη του Λειβαδίτη και σε κύριες διασταυρώσεις.

Οι διαδρομές αφορούν στην περιήγηση του επισκέπτη στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης με τη χρήση του οδικού δικτύου της περιοχής και επιλεγμένων δασικών δρόμων. Συνολικά θα τοποθετηθούν είκοσι πινακίδες περιβαλλοντικής ερμηνείας.
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

Στο πλαίσιο του έργου Κοινές προσεγγίσεις για το σχεδιασμό της ανάδειξης οικολογικά ευαίσθητων περιοχών στη Ροδόπη, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης, σε συνεργασία με το ΕΚΒΥ, υλοποιεί μια σειρά δράσεων για την προβολή και ανάδειξη της περιοχής, καθώς και για τη δημοσιοποίηση του έργου και των αποτελεσμάτων του. Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις προβολής περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

- Δημιουργία λογοτύπου του έργου.
- Σχεδιασμό προτύπων πινακίδων προσανατολισμού και περιβαλλοντικής ερμηνείας.
- Παραγωγή έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού.
- Διοργάνωση συναντήσεων εργασίας και ημερίδας, καθώς και διάφορες άλλες δράσεις δημοσιοποίησης.


Για την προβολή του έργου στο ευρύ κοινό, σχεδιάστηκε ένας άμεσα αναγνωρίσιμος λογότυπος για την περιοχή της Ροδόπης, που συμπυκνώνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και αναδεικνύει τη φυσική και αισθητική της αξία.

Με δυνατότητες παραλλαγών, μονόχρωμων εφαρμογών, αναπαραγωγής σε ασπρόμαυρο, σε διάφορα μεγέθη και διαφορετικά υλικά, ο λογότυπος του έργου χρησιμοποιεί την επικοινωνιακή γλώσσα της εικόνας, του συμβόλου, για να προκαλέσει το εικαστικό ενδιαφέρον του αποδέκτη του, να ενσωματωθεί στο λεξιλόγιο του κοινού, να λειτουργήσει ως ένα δυναμικό επικοινωνιακό εργαλείο, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εμπορικό σήμα κατατεθέν για τη Ροδόπη.


Προκειμένου για τον ενιαίο σχεδιασμό της ανάδειξης της Ροδόπης και την ικανοποιητική ερμηνεία του περιβάλλοντός της, δημιουργήθηκαν, σε συνεργασία με το ΕΚΒΥ, δύο πρότυπα πινακίδων για την οργάνωση της οικοτουριστικής κίνησης στην περιοχή.

Ειδικότερα, τα πρότυπα που σχεδιάστηκαν αφορούν, το ένα σε σημάνσεις κατεύθυνσης και προσανατολισμού και το δεύτερο σε σημάνσεις ερμηνείας στοιχείων του περιβάλλοντος, οι οποίες θα παρέχουν συνοπτική και μεστή πληροφόρηση για τις ιδιαιτερότητες της περιοχής.

Με ιδιαίτερη έμφαση στο κατασκευαστικό σκέλος των σημάνσεων (υλικά, διαστάσεις, τρόπος ανάρτησης), στο αισθητικό σκέλος (χρώματα, θέσεις λογοτύπων και εικονογραφικού υλικού, μέγεθος γραμμάτων), αλλά και στο καθαρώς ερμηνευτικό (μέγεθος και ύφος κειμένου), τα πρότυπα των πινακίδων στοχεύουν στη δημιουργία ενός δικτύου οργανωμένων διαδρομών, που θα διασφαλίζει την άνετη περιήγηση στην περιοχή, θα παρέχει επαρκή πληροφόρηση για τα ιδιαίτερα γνωρίσματά της, θα ευαισθητοποιεί τον επισκέπτη για την ανάγκη προστασίας του φυσικού της πλούτου.


Με σκοπό την προβολή της Ροδόπης, τη δημοσιοποίηση του έργου και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του στο ευρύ κοινό, θα παραχθούν, σε συνεργασία με το ΕΚΒΥ, έντυπες και ηλεκτρονικές ενημερωτικές εκδόσεις. Οι έντυπες εκδόσεις του έργου αφορούν στα ακόλουθα:

Έκδοση του Σχεδίου Ανάδειξης
Με την ολοκλήρωση του Σχεδίου Ανάδειξης για την περιοχή της Ροδόπης και με σκοπό τη δημοσιοποίησή του στους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και στο ευρύ κοινό, θα σχεδιασθεί και θα παραχθεί η έντυπη έκδοση του.

Η έκδοση του Σχεδίου Ανάδειξης θα περιλαμβάνει μια εκτενή περίληψη του σχεδιασμού της ανάδειξης της Ροδόπης, επιδιώκοντας να αποτελέσει ένα εύχρηστο και χρήσιμο εγχειρίδιο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που αφορούν στην ανάδειξη οικολογικά ευαίσθητων περιοχών. Προς την κατεύθυνση αυτή, απευθύνεται, κυρίως, σε φορείς και υπηρεσίες που εμπλέκονται άμεσα με τη διαχείριση, την ανάδειξη και την αξιοποίηση της Ροδόπης, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως πρότυπο και σε άλλες περιοχές, εντός και εκτός συνόρων.

Η έκδοση θα παραχθεί σε τρεις γλώσσες (ελληνική, βουλγαρική, αγγλική) και θα διανεμηθεί σε επιλεγμένες ομάδες, όπως υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, αναπτυξιακές εταιρίες, περιβαλλοντικές οργανώσεις, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αναψυχής κ.ά.

Οδηγός Περιήγησης για τη Ροδόπη
Ένας ολοκληρωμένος οδηγός περιήγησης για τη διασυνοριακή περιοχή της Ροδόπης θα συγκεντρώσει και θα ενσωματώσει όλη την πληροφορία που χρειάζεται ο επισκέπτης, προκειμένου να περιηγηθεί άνετα, ικανοποιητικά και οργανωμένα στην περιοχή.

Με εύχρηστη δομή και επιστημονικά τεκμηριωμένο περιεχόμενο, με εύληπτα κείμενα, πλούσιο φωτογραφικό υλικό και αναλυτικούς χάρτες προτεινόμενων διαδρομών, ο Οδηγός Περιήγησης στη Ροδόπη αναλαμβάνει τη ουσιαστική γνωριμία του επισκέπτη με τον φυσικό και πολιτισμικό πλούτο της περιοχής, αναδεικνύει τα ιδιαίτερα γνωρίσματά της, παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τις υποδομές και τις δυνατότητες αναψυχής.
 
Η έκδοση θα είναι τρίγλωσση (ελληνική, αγγλική, βουλγάρικη), θα εκδοθεί σε 4000 αντίτυπα και θα διανέμεται και στις δύο χώρες.

Ενημερωτικό Τρίπτυχο Προβολής του Έργου
Στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης και προβολής του έργου, δημιουργήθηκε ένα τρίπτυχο ενημερωτικό έντυπο, οργανωμένο με συνοπτικά κείμενα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Η θεματική του αφορά στην ταυτότητα του έργου και στους σκοπούς υλοποίησής του, περιγράφει συνοπτικά τις δράσεις του, ενώ περιλαμβάνει και μία σύντομη πληροφόρηση για τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της Κεντρικής και Δυτικής Ροδόπης, αναδεικνύοντάς την σε έναν τόπο μοναδικής αξίας και ομορφιάς.

Το έντυπο έχει παραχθεί σε τρεις γλώσσες (ελληνική, βουλγαρική, αγγλική) και σε 3.000 ανάτυπα, τα οποία διανέμονται στους ενδιαφερόμενους από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης.

Αφίσα για τη Ροδόπη
Μία τρίγλωσση αφίσα (στην ελληνική, βουλγαρική και αγγλική γλώσσα) σχεδιάστηκε και παράχθηκε, στο πλαίσιο του έργου, σε 3.000 ανάτυπα, με στόχο, τόσο την προβολή και ανάδειξη της Ροδόπης σε προορισμό ιδιαίτερου φυσικού και αισθητικού ενδιαφέροντος, όσο και τη δημοσιοποίηση του έργου στο ευρύ κοινό. Η αφίσα του έργου διανέμεται ήδη από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης σε υπηρεσίες, τουριστικές μονάδες και επιχειρήσεις, εντός και εκτός συνόρων.


Το ενημερωτικό υλικό που σχεδιάζεται και παράγεται για τη δημοσιοποίηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων του στο ευρύ κοινό, αλλά και για την προβολή και ανάδειξη της Ροδόπης, περιλαμβάνει μία σειρά έντυπων και οπτικοακουστικών εκδόσεων. Το οπτικοακουστικό υλικό περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

CD-ROM
Ο οπτικός δίσκος για τη Ροδόπη σχεδιάζεται ήδη και θα παραχθεί σε τρεις γλώσσες (ελληνική, αγγλική, βουλγαρική) και 2.000 ανάτυπα, με σκοπό τη δημιουργία ενός διαδραστικού εργαλείου που θα συγκεντρώνει και θα οργανώνει όλη την απαραίτητη πληροφορία για τη διασυνοριακή περιοχή της Δυτικής και Κεντρικής Ροδόπης, θα μεταφέρει ικανοποιητικά τη γνώση, συμβάλλοντας στην ανάδειξη του ορεινού της όγκου.

Ο σχεδιασμός του οπτικού δίσκου προκαλεί μικρούς και μεγάλους να αλληλεπιδράσουν μαζί του για να γνωρίσουν όλα τα ιδιαίτερα γνωρίσματα που καθιστούν την περιοχή της Ροδόπης έναν τόπο εξαιρετικής φυσικής και πολιτιστικής σπουδαιότητας, ξεχωριστής αισθητικής και αναψυχικής αξίας. Αναλυτικά κείμενα και ένα πλούσιο οπτικό υλικό διαπλέκονται γύρω από έναν πρωτότυπο γραφιστικό σχεδιασμό, για να δημιουργήσουν ένα χρηστικό εργαλείο που παρέχει ενδιαφέρουσα και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφορία, αποφεύγοντας τη στείρα εγκυκλοπαιδική μορφή.

Ιστοσελίδα
Η παρούσα ιστοσελίδα σχεδιάστηκε από το ΕΚΒΥ και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης, με βασικό σκοπό τη δημοσιοποίηση του έργου, την ενημέρωση του ευρύ κοινού για τις δράσεις του και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του. Το περιεχόμενό της συμπληρώνεται από συνοπτική και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση για τον ορεινό όγκο της Ροδόπης, προκειμένου να συμβάλλει στην ανάδειξη του φυσικού και αισθητικού πλούτου της περιοχής.
Η ιστοσελίδα είναι, επίσης, προσβάσιμη στην αγγλική και βουλγαρική γλώσσα.


Για την αποτελεσματική διεξαγωγή του έργου, τον άρτιο σχεδιασμό της ανάδειξης της Ροδόπης και την ενεργοποίηση όλων των εμπλεκόμενων κοινωνικών ομάδων για την οριστικοποίηση και αποδοχή του κοινού Σχεδίου Ανάδειξης, έχουν προγραμματισθεί συνολικά τρεις τεχνικές συναντήσεις εργασίας (δύο διακρατικές και μια εθνική). Στις συναντήσεις θα συμμετάσχουν όλοι οι εμπλεκόμενες φορείς (υπηρεσίες, οργανισμοί, αυτοδιοίκηση, οργανώσεις) από τις δύο χώρες, που σχετίζονται με την ανάδειξη και την αναψυχή στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης. Ειδικότερα:

Η 1η Τεχνική Συνάντηση του έργου είναι διακρατική και σηματοδοτεί την έναρξη των συμμετοχικών διαδικασιών για τον κοινό σχεδιασμό της ανάδειξης στη Ροδόπη. Σκοπός της είναι η αποσαφήνιση των περιεχομένων του Σχεδίου Ανάδειξης για την περιοχή, καθώς και η παρουσίαση των σχετικών δράσεων και έργων που υλοποιούνται από τη δημόσια διοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση και περιβαλλοντικών οργανώσεων στην περιοχή.

Η 2η Τεχνική Συνάντηση του έργου είναι εθνικής εμβέλειας. Σκοπός της διοργάνωσής της είναι η παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά σε θέματα που σχετίζονται με την ανάδειξη και την αναψυχή στη Ροδόπη, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εμπλεκόμενων κοινωνικών ομάδων για τα προτεινόμενα έργα στην περιοχή.

Η 3η Τεχνική Συνάντηση είναι διακρατική και αφορά στη διερεύνηση των δυνατοτήτων που παρέχονται στη Δ Προγραμματική Περίοδο για την υλοποίηση κοινών δράσεων για τη διατήρηση και την ανάδειξη του πολύτιμου φυσικού και πολιτισμικού κεφαλαίου της οροσειράς της Ροδόπης.

1η Τεχνική Συνάντηση
Η 1η διακρατική Τεχνική Συνάντηση του έργου Κοινές προσεγγίσεις για το σχεδιασμό της ανάδειξης οικολογικά ευαίσθητων περιοχών στη Ροδόπη πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2007, στην αίθουσα του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης στη Ξάνθη. Η συνάντηση σηματοδότησε την έναρξη των διακρατικών συμμετοχικών διαδικασιών για την εκπόνηση του κοινού Σχεδίου Ανάδειξης για τη Ροδόπη.
Προς την κατεύθυνση αυτή, εκπρόσωποι της δημόσιας διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και περιβαλλοντικών οργανισμών των δύο χωρών, αντάλλαξαν απόψεις και προτάσεις για τις δυνατότητες αξιοποίησης των φυσικών και αισθητικών πόρων της περιοχής, προκειμένου να επιτύχουν την αειφόρο ανάπτυξή της και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Πρόγραμμα 1ης Τεχνικής Συνάντησης
Πρακτικό 1ης Τεχνικής Συνάντησης
Φωτογραφικό υλικό

2η Τεχνική Συνάντηση
Η 2η Τεχνική Συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2007 στο Παρανέστι (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παρανεστίου). Σκοπός της διοργάνωσής της ήταν η παρουσίαση των στοιχείων που προέκυψαν από την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, όσον αφορά σε θέματα που σχετίζονται με την ανάδειξη και την αναψυχή στη Ροδόπη, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων για τα προτεινόμενα έργα στην περιοχή. Προς τη κατεύθυνση αυτή, συζητήθηκαν αναλυτικά ζητήματα που σχετίζονται με υποδομές ενημέρωσης και ερμηνείας περιβάλλοντος, οικοτουριστικές διαδρομές και μονοπάτια, υποδομές αναψυχής, χώρους εστίασης και διαμονής, έργα ανάδειξης, στην Κεντρική και Δυτική Ροδόπη.

Στη συνάντηση προσκλήθηκαν εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων φορέων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στη Ροδόπη, από ελληνικής πλευράς. Ειδικότερα, παραβρέθηκαν οι δήμαρχοι των Δήμων Παρανεστίου, Μύκης και Σταυρούπολης, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Νομαρχίας Δράμας, της Δασικής Υπηρεσίας των Νομών Δράμας και Ξάνθης, των Τ.Ε.Δ.Κ. Νομών Δράμας και Ξάνθης, του Φορέα Διαχείρισης της Οροσειράς Ροδόπης, καθώς και Αναπτυξιακών Εταιρειών της περιοχής, περιβαλλοντικών οργανώσεων (π.χ. Καλλιστώ και Οικολογική Κίνηση Δράμας), κυνηγετικών συλλόγων και ξενοδοχειακών συνδέσμων.

Πρόγραμμα 2ης Τεχνικής Συνάντησης
Πρακτικό 2ης Τεχνικής Συνάντησης
Φωτογραφικό υλικό

3η Τεχνική Συνάντηση
Η Τεχνική Συνάντηση  του έργου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2007, στο Συνεδριακό Κέντρο Κομνηνών Σταυρούπολης. Η Συνάντηση οργανώθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης, σε συνεργασία με το ΕΚΒΥ, και σηματοδότησε την τελευταία Τεχνική Συνάντηση του έργου και την ολοκλήρωση της διαβούλευσης μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για το σχεδιασμό της ανάδειξης στην περιοχή της Ροδόπης. Παρουσία εκπροσώπων της δημόσιας διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και των περιβαλλοντικών οργανώσεων και οργανισμών, από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, οι εργασίες της Τρίτης Συνάντησης επικεντρώθηκαν στις δυνατότητες που παρέχονται στη Δ Προγραμματική Περίοδο για την υλοποίηση κοινών δράσεων που σχετίζονται με τη διατήρηση και την ανάδειξη του πολύτιμου φυσικού και πολιτισμικού κεφαλαίου της οροσειράς της Ροδόπης.

Πρόγραμμα 3ης Τεχνικής Συνάντησης
Αφίσα 3ης  Τεχνικής Συνάντησης


Για την προβολή και δημοσιοποίηση του έργου, των δράσεων και των αποτελεσμάτων του, έχει προγραμματιστεί ημερίδα, η οποία θα σηματοδοτήσει και τη λήξη του έργου. Η ημερίδα θα απευθύνεται στο ευρύ κοινό, καθώς και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που σχετίζονται με την ανάδειξη και διαχείριση του ορεινού όγκου της Κεντρικής και Δυτικής Ροδόπης, εκατέρωθεν των συνόρων, προκειμένου για την άρτια ενημέρωσή τους.

Την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2008 και ώρα 09.30 π. μ. στο Ξενοδοχείο Κούρος στη Δράμα, πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα Ανάδειξη των οικολογικά ευαίσθητων περιοχών στη Ροδόπη, στο πλαίσιο του έργου Κοινές προσεγγίσεις για το σχεδιασμό της ανάδειξης οικολογικά ευαίσθητών περιοχών στη Ροδόπη, στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III/PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, που διοργάνωσε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων.

Πρόγραμμα Ημερίδας
Αφίσα ΗμερίδαςΓια την ενημέρωση του ευρύ κοινού σχετικά με το έργο έχει προγραμματιστεί μια σειρά δράσεων δημοσιοποίησης και προβολής στα ΜΜΕ (αποστολή Δελτίων Τύπου, συνεντεύξεις σε Μέσα τοπικής και εθνικής εμβέλειας, συνέντευξη Τύπου πριν από την έναρξη της ημερίδας κ.λπ.). Επιπλέον, η συνεχής ενημέρωση μέσω του Διαδικτύου και των ιστοσελίδων των συνεργαζόμενων, αλλά και σχετικών φορέων, εξασφαλίζει την αποτελεσματική προβολή του έργου.

1η τεχνική συνάντηση:
   - Δελτίο Τύπου 25/7/2007
   - Λίστα αποδεκτών

2η τεχνική συνάντηση:
   - Δελτίο Τύπου 19/9/2007
   - Δελτίο Τύπου 25/9/2007
   - Λίστα αποδεκτών

3η τεχνική συνάντηση:
   -
Δελτίο Τύπου 11/12/2007
   - Δελτίο Τύπου 17/12/2007

Ημερίδα:
   - Δελτίο Τύπου 11/3/2008
   - Δελτίο Τύπου 27/3/2008Συντελεστές ιστοσελίδας - EKBY, 2007