Τελευταία νέα
 

bullet

Την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2008 και ώρα 09.30 π. μ. στο Ξενοδοχείο Κούρος στη Δράμα, πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα Ανάδειξη των οικολογικά ευαίσθητων περιοχών στη Ροδόπη, στο πλαίσιο του έργου Κοινές προσεγγίσεις για το σχεδιασμό της ανάδειξης οικολογικά ευαίσθητών περιοχών στη Ροδόπη, στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III/PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, που διοργάνωσε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων.
 

bullet

Η Τεχνική Συνάντηση του έργου Κοινές προσεγγίσεις για το σχεδιασμό της ανάδειξης οικολογικά ευαίσθητών περιοχών στη Ροδόπη, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIΑ/PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2007, στο Συνεδριακό Κέντρο Κομνηνών Σταυρούπολης. Η Συνάντηση οργανώθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης, σε συνεργασία με το ΕΚΒΥ, και σηματοδότησε την τελευταία Τεχνική Συνάντηση του έργου και την ολοκλήρωση της διαβούλευσης μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για το σχεδιασμό της ανάδειξης στην περιοχή της Ροδόπης. Παρουσία εκπροσώπων της δημόσιας διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και των περιβαλλοντικών οργανώσεων και οργανισμών, από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, οι εργασίες της Τρίτης Συνάντησης επικεντρώθηκαν στις δυνατότητες που παρέχονται στη Δ Προγραμματική Περίοδο για την υλοποίηση κοινών δράσεων που σχετίζονται με τη διατήρηση και την ανάδειξη του πολύτιμου φυσικού και πολιτισμικού κεφαλαίου της οροσειράς της Ροδόπης.
 

bullet

Την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2007 και ώρα 10.00 π.μ., πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης στην Ξάνθη, η 1η Τεχνική Συνάντηση (Διακρατική) του έργου Κοινές προσεγγίσεις για το σχεδιασμό της ανάδειξης οικολογικά ευαίσθητών περιοχών στη Ροδόπη, η οποία σηματοδότησε την έναρξη των διακρατικών συμμετοχικών διαδικασιών για την εκπόνηση του κοινού Σχεδίου Ανάδειξης για τη Ροδόπη.
 

bullet

Η 2η Τεχνική Συνάντηση (Εθνική) του έργου πραγματοποιήθηκε στο Παρανέστι, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παρανεστίου. Στη διάρκειά της παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, όσον αφορά σε θέματα που σχετίζονται με την ανάδειξη και την αναψυχή και ανταλλάχθηκαν γόνιμες απόψεις για τα προτεινόμενα έργα στην περιοχή.  

           Συντελεστές ιστοσελίδας - EKBY, 2007