Το ΑΜΦΙΒΙΟΝ είναι το περιοδικό του ΕΚΒΥ. Εκδίδεται από τον Μάιο του 1993, με συμμετοχή του προσωπικού του οργανισμού, αλλά και διακεκριμένων ελλήνων επιστημόνων. Από τον Αύγουστο του 1997 ξεκίνησε η νέα περίοδος κυκλοφορίας του, σε 16σέλιδη έγχρωμη μορφή, με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ, ενώ από τον Ιανουάριο του 2002, ανανεωμένο αισθητικά και πάντα επίκαιρο, εκδίδεται αποκλειστικά από το ΕΚΒΥ. Το ΑΜΦΙΒΙΟΝ αποστέλλεται σε συνδρομητές και σε δημόσιους φορείς σχετικούς με τη διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων, σε ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια και φορείς εκπαίδευσης.

Σκοπός του περιοδικού είναι να πληροφορεί τους ειδικούς επιστήμονες, ποικίλες κοινωνικές ομάδες και το ευρύτερο κοινό για θετικές και αρνητικές ενέργειες σχετικές με τους ανανεώσιμους φυσικούς πόρους και τα φυσικά και ανθρωπογενή οικοσυστήματα. Παρουσιάζει, επίσης, σε εκλαϊκευμένη μορφή, επιστημονικά θέματα διαχείρισης και αειφορικής ανάπτυξης πόρων, παρέχει πληροφορίες για ερευνητικά έργα, περιβαλλοντικές δραστηριότητες του ΕΚΒΥ και άλλων φορέων, ενημερώνει για εκδόσεις και επιστημονικές συναντήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Από τον Ιούλιο του 2011, η έκδοση του ΑΜΦΙΒΙΟΥ, από διμηνιαία έγινε τριμηνιαία και αποστέλλεται κυρίως ηλεκτρονικά, καθώς εκδίδεται σε περιορισμένο πλέον αριθμό ανατύπων.
 

 Διαθέσιμα τεύχη:

 
ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 98

Ιανουάριος - Μάρτιος 2013

ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 97

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2012

ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 96

Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2012

ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 95

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2011

ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 94

Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2011

ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 93

Μάιος - Ιούνιος 2011

ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 92

Μάρτιος - Απρίλιος 2011

ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 91

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2011

ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 90

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010

 

ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 89

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2010

 

ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 88

Ιούλιος - Αύγουστος 2010

 

ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 87

Μάιος - Ιούνιος 2010

 

ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 86

Μάρτιος - Απρίλιος 2010

 

ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 85

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2010

 

ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 84

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2009

 

ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 83

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2009

 

 
ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 82

Ιούλιος - Αύγουστος 2009

 

 

 
ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 81

Μάιος - Ιούνιος 2009

 

 

ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 80

Μάρτιος - Απρίλιος 2009

 

ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 79

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2009

 

ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 78

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2008

 

ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 77

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2008

 

ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 76

Ιούλιος - Αύγουστος 2008

 

ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 75

Μάιος - Ιούνιος 2008

 

ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 74

Μάρτιος - Απρίλιος 2008

 

ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 73

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2008

 

ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 72

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2007

 

ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 71

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2007

 

περιοδικό "ΑΜΦΙΒΙΟΝ" τεύχος 70

ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 70

Ιούλιος - Αύγουστος 2007

 

περιοδικό "ΑΜΦΙΒΙΟΝ" τεύχος 69
 
ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 69

Μάιος - Ιούνιος 2007

 

 

περιοδικό "ΑΜΦΙΒΙΟΝ" τεύχος 68
ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 68

Μάρτιος - Απρίλιος 2007

 

περιοδικό "ΑΜΦΙΒΙΟΝ" τεύχος 67

 
ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 67

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2007

 

 

περιοδικό "ΑΜΦΙΒΙΟΝ" τεύχος 66
 
ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 66

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2006

 

 

περιοδικό "ΑΜΦΙΒΙΟΝ" τεύχος 65

ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 65

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2006

 

περιοδικό "ΑΜΦΙΒΙΟΝ" τεύχος 64
ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 64

Ιούλιος - Αύγουστος 2006

 

περιοδικό "ΑΜΦΙΒΙΟΝ" τεύχος 63

ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 63

Μάιος - Ιούνιος 2006

 

περιοδικό "ΑΜΦΙΒΙΟΝ" τεύχος 62
ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 62

Μάρτιος - Απρίλιος 2006

 

περιοδικό "ΑΜΦΙΒΙΟΝ" τεύχος 61

ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 61

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2006

 

περιοδικό "ΑΜΦΙΒΙΟΝ" τεύχος 60
ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 60

Δεκέμβριος 2005

 

 περιοδικό "ΑΜΦΙΒΙΟΝ" τεύχος 59

 

ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 59

Νοέμβριος 2005

 

περιοδικό "ΑΜΦΙΒΙΟΝ" τεύχος 58
ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 58

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2004

 

 περιοδικό "ΑΜΦΙΒΙΟΝ" τεύχος 57

 

ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 57

Ιούλιος - Αύγουστος 2004

 

περιοδικό "ΑΜΦΙΒΙΟΝ" τεύχος 56

ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 56

Μάιος - Ιούνιος 2004

 

 περιοδικό "ΑΜΦΙΒΙΟΝ" τεύχος 55

 

ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 55

Μάρτιος - Απρίλιος 2004

 

περιοδικό "ΑΜΦΙΒΙΟΝ" τεύχος 54
ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 54

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2004

 

περιοδικό "ΑΜΦΙΒΙΟΝ" τεύχος 53

ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 53

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2003

 

περιοδικό "ΑΜΦΙΒΙΟΝ" τεύχος 52
ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 52

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2003

 

 περιοδικό "ΑΜΦΙΒΙΟΝ" τεύχος 51

 

ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 51

Ιούλιος - Αύγουστος 2003

 

περιοδικό "ΑΜΦΙΒΙΟΝ" τεύχος 50
ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 50

Μάϊος - Ιούνιος 2003

 

περιοδικό "ΑΜΦΙΒΙΟΝ" τεύχος 49

ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 49

Μάρτιος - Απρίλιος 2003

 

περιοδικό "ΑΜΦΙΒΙΟΝ" τεύχος 48
ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 48

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2003

 

περιοδικό "ΑΜΦΙΒΙΟΝ" τεύχος 47

ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 47

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2002

 

περιοδικό "ΑΜΦΙΒΙΟΝ" τεύχος 46
ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 46

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2002

 

περιοδικό "ΑΜΦΙΒΙΟΝ" τεύχος 45

ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 45

Ιούλιος - Αύγουστος 2002

 

περιοδικό "ΑΜΦΙΒΙΟΝ" τεύχος 44
ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 44

Μάϊος - Ιούνιος 2002

 

περιοδικό "ΑΜΦΙΒΙΟΝ" τεύχος 43

ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 43

Μάρτιος - Απρίλιος 2002

 

περιοδικό "ΑΜΦΙΒΙΟΝ" τεύχος 42
ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 42

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2002

 

περιοδικό "ΑΜΦΙΒΙΟΝ" τεύχος 41

ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 41

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2001

 

περιοδικό "ΑΜΦΙΒΙΟΝ" τεύχος 40
 
ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 40

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2001

 

 

περιοδικό "ΑΜΦΙΒΙΟΝ" τεύχος 39

ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 39

Ιούλιος - Αύγουστος 2001

 

περιοδικό "ΑΜΦΙΒΙΟΝ" τεύχος 38
ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 38

Μάϊος - Ιούνιος 2001

 

περιοδικό "ΑΜΦΙΒΙΟΝ" τεύχος 36

ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 36

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2001

 

περιοδικό "ΑΜΦΙΒΙΟΝ" τεύχος 35
 
ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 35

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2000

 

 

περιοδικό "ΑΜΦΙΒΙΟΝ" τεύχος 34

ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 34

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2000

 

περιοδικό "ΑΜΦΙΒΙΟΝ" τεύχος 33
ΑΜΦΙΒΙΟΝ 

τεύχος 33

Ιούλιος - Αύγουστος 2000

 

περιοδικό "ΑΜΦΙΒΙΟΝ" τεύχος 32

ΑΜΦΙΒΙΟΝ

τεύχος 32

Μάιος - Ιούνιος 2000

 

περιοδικό "ΑΜΦΙΒΙΟΝ" τεύχος 31

ΑΜΦΙΒΙΟΝ

τεύχος 31

Μάρτιος - Απρίλιος 2000

 

 περιοδικό "ΑΜΦΙΒΙΟΝ" τεύχος 30

 

ΑΜΦΙΒΙΟΝ

τεύχος 30

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2000

 

 

  EKBY. 2010