ECOS-OUVERTURE

1997-1999

 

 

Εξωτερική Διαπεριφερειακή Συνεργασία

ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

 ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Οι τεχνητοί υγρότοποι, ως μέσο διαχείρισης των υγρών αποβλήτων μικρών οικισμών, αποτελούν μία από τις απλούστερες μεθόδους επεξεργασίας, που έχουν ως τελικό σκοπό την προστασία των εδαφοϋδατικών πόρων και την εξοικονόμηση νερού. Αποτελούν μία μίμηση φυσικών διατάξεων και διεργασιών, όπου η επεξεργασία γίνεται μέσα σε μεγάλες λεκάνες με τη βοήθεια υγροτοπικής βλάστησης. Τα βασικότερα πλεονεκτήματά τους είναι η αποτελεσματικότητά τους στην απομάκρυνση του ρυπαντικού φορτίου και των παθογόνων μικροοργανισμών που περιέχονται στα απόβλητα, η συμβολή τους στην αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου, οι μικρές απαιτήσεις σε ενέργεια, μηχανολογικό εξοπλισμό και ειδικευμένο προσωπικό, καθώς επίσης και το χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησής τους.

Από τον Δεκέμβριο του 1999, έχει αρχίσει η εκτέλεση ενός έργου εξωτερικής-διαπεριφερειακής συνεργασίας, το οποίο θα υλοποιηθεί σε περιοχές της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο τεχνητών υγροτόπων σε οικισμούς του Δήμου Εξωμβούργου Τήνου και ενός στην Κοινότητα Zvezditsa της Βουλγαρίας για την επεξεργασία των υγρών αστικών αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίησή τους για άρδευση.

 

 

Προτεινόμενη θέση κατασκευής τεχνητού υγροτόπου στην Τήνο

 

Πειραματικός τεχνητός υγρότοπος  υπόγειας ροής στη Θεσσαλονίκη

 

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

  • Η κατασκευή τεχνητών υγροτόπων για την επεξεργασία των υγρών αστικών αποβλήτων μικρών οικισμών, η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων τους και η διάδοσή τους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός αυτής.
  • Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων του έργου στην παρακολούθηση της λειτουργίας των τεχνητών υγροτόπων.
  • Η ανταλλαγή εμπειριών και η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των τεχνητών υγροτόπων κάτω από συγκεκριμένες εδαφοκλιματικές συνθήκες.
  • Η διερεύνηση της δυνατότητας ασφαλούς επαναχρησιμοποίησης του επεξεργασμένου νερού για άρδευση.

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ

  • Η διαπεριφερειακή συνεργασία και η διάδοση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε από προηγούμενα σχετικά ερευνητικά έργα στην Ελλάδα και στη Γερμανία.
  • Η προώθηση των τεχνητών υγροτόπων ως μέσου ορθής διαχείρισης των υδατικών και εδαφικών πόρων.
  • Η μείωση του ρυπαντικού και μικροβιακού φορτίου των αποβλήτων.
  • Η εξοικονόμηση νερού με την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.
  • Η αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου γύρω από τους τεχνητούς υγροτόπους με τη δενδροφύτευση.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λήγει τον Αύγουστο του 2002.

 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ανάδοχος:

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων

Συμμετέχοντες:

Ελλάδα: Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), Αναπτυξιακή Εταιρεία

Κυκλάδων, Δήμος Εξωμβούργου Τήνου, Δήμος Αμοργού, Δήμος Κύθνου

Γερμανία: Δήμος Samtgemeinde Rosche, Κοινότητα Bauckhof Sozialtherapeutiche

Gemeinschft, Εταιρεία Planungsburo Burka

Βουλγαρία: Δήμος Βάρνας, Κοινότητα Zvezditsa Βάρνας, Εταιρεία Water

Supply/Sewage Treatment, Technical University-Βάρνα

 

 

Τεχνητός υγρότοπος για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων του ΕΚΒΥ

 

Πειραματικός τεχνητός υγρότοπος επιφανειακής ροής στη Θεσσαλονίκη