ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ

To Mουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας-Κέντρο ΓΑΙΑ στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του εξέδωσε μια συλλογή 18 πληροφοριακών εντύπων που αναφέρονται στον Άνθρωπο και στο Περιβάλλον.

Ένας από τους σκοπούς του ΜΓΦΙ-Κέντρο ΓΑΙΑ είναι η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των νέων, ώστε μελλοντικά να αντιμετωπίσουν με γνώση τα κρίσιμα προβλήματα του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα προσβλέπει στην έγκαιρη ενημέρωση των ενηλίκων, που έχουν τη δυνατότητα άμεσης επιρροής. Είναι οι πολίτες που καλούνται να διαμορφώσουν και να στηρίξουν τις τάσεις και αποφάσεις της πολιτείας, με ευθύνη και ηθικά κριτήρια. Η έγκυρη γνώση, η διοχέτευσή της σε ομάδες ή και σε μεμονωμένα άτομα θα οδηγήσει στη συγκρότηση νησίδων με αποφασιστική επιρροή. Είναι το μήνυμα ότι η ατομική δράση μπορεί να αλλάξει την πορεία του κόσμου.

Πιο συγκεκριμένα, η κ. Νίκη Γουλανδρή, Πρόεδρος του ΜΓΦΙ-Κέντρο ΓΑΙΑ αναφέρει πως: «Θεωρήσαμε ότι η καταγραφή και η αποτίμηση των επεμβάσεων του ανθρώπου στο περιβάλλον και η αναφορά στα φυσικά φαινόμενα (σεισμούς-ηφαίστεια) είναι αναγκαία και η γνώση των κινδύνων επιβεβλημένη. Επιλέξαμε 18 θέματα από πολλά κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος στον 21ο αιώνα όπως: ατμόσφαιρα και κλίμα, αστικό περιβάλλον, αλιεία, βιοποικιλότητα, δάση, ενέργεια, έδαφος, ερημοποίηση, μεταφορές, νερό, σεισμοί, ηφαίστεια, ορυκτός πλούτος, δημογραφικό, μετανάστευση, ωκεανός και κλίμα, υγρότοποι».

Οι συγγραφείς των θεμάτων είναι διακεκριμένοι επιστήμονες από πανεπιστήμια αλλά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας μας. Το Δ.Σ. του Μουσείου ευχαριστεί θερμά τους εκλεκτούς αυτούς συνεργάτες.

Η έκδοση συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Πολιτισμού στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Πολιτισμός» του Γ’ ΚΠΣ.

 

01 Ατμόσφαιρα και Κλίμα 10 Αστικό Περιβάλλον
02 Ωκεανός – Κλίμα 11 Ενέργεια (μέρος πρώτο)
03 Νερό 12 Ενέργεια (μέρος δεύτερο)
04 Υγρότοποι 13 Μεταφορές και Περιβάλλον
05 Αλιεία 14 Δημογραφικό
06 Έδαφος 15 Μετανάστευση
07 Δάση 16 Ερημοποίηση
08 Βιοποικιλότητα 17 Σεισμοί
09 Ορυκτός Πλούτος 18 Ηφαίστεια