- Η Βιβλιοθήκη του ΕΚΒΥ

- Δανεισμός

- Βιβλιοκατάλογος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΒΥ


Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΕΚΒΥ

Η βιβλιοθήκη 5.000 τόμων με το αναγνωστήριο της βρίσκεται στον 1ο όροφο του κτηρίου του ΕΚΒΥ.

Το υλικό της βιβλιοθήκης είναι χωρισμένο στις παρακάτω κατηγορίες:

1.  Βιβλία-Επίσημες εκδόσεις (συμπεριλαμβάνονται και τα Συνέδρια, Συμπόσια, Συναντήσεις και τα πρακτικά τους).

2.  Μελέτες-Αναφορές (Reports)-Διατριβές (ειδικές εκδόσεις, δακτυλογραφημένα χειρόγραφα σε Η/Υ).
Τα βιβλία και οι μελέτες βρίσκονται χωριστά στα ράφια και ταξινομημένα σύμφωνα με το δεκαδικό σύστημα Dewey
(20η έκδοση).
Για τη θεματική ευρετηρίαση ακολουθούνται οι κανόνες του “Sears list of subjects headings” της 13ης έκδοσης προσαρμοσμένοι όμως πάντα στις ανάγκες του υλικού της βιβλιοθήκης.

3.  Περιοδικές εκδόσεις (Ξενόγλωσσες & Ελληνικές)-Εφημερίδες.
Τα τεύχη κάθε περιοδικής έκδοσης καταγράφονται σε καρτέλες. Τα τελευταία τεύχη βρίσκονται πάντα στο εκθετήριο της β/θ. Τα τεύχη βασικών περιοδικών εκδόσεων αποδελτιώνονται σε ειδική βάση της βιβλιοθήκης μας κατά τίτλο περιοδικού, τίτλο άρθρου, συγγραφέα, εκδότη, έτος κυκλοφορίας και λέξεις κλειδιά για σύνθετη αναζήτηση.
Η βιβλιοθήκη μας συμμετέχει στο Συλλογικό Κατάλογο Περιοδικών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), και είναι μέλος του Δικτύου Διαδανεισμού Βιβλιοθηκών του ΕΚΤ, ως χρήστης και ως προμηθευτής άρθρων περιοδικών εκδόσεων.

4.   Αποδελτίωση τύπου σε ειδικές θεματικές κατηγορίες.
Συγκέντρωση από το 1992, άρθρων εφημερίδων και περιοδικών, σχετικών με περιβαλλοντικά θέματα και φύλαξή τους στο χώρο της βιβλιοθήκης μας σε μορφή τευχών. Από το 2004 το ΕΚΒΥ είναι συνδρομητής σε ηλεκτρονική πύλη αποδελτίωσης εντύπων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με τη δυνατότητα πρόσβασης και αποθήκευσης των ηλεκτρονικών αρχείων των άρθρων. Τα άρθρα αποδελτιώνονται σε ειδική βάση της βιβλιοθήκης μας κατά τίτλο εντύπου, τίτλο άρθρου, ημερομηνία κυκλοφορίας και λέξεις κλειδιά για γρήγορη αναζήτηση κατά θέμα.

Οι βασικές θεματικές κατηγορίες αλφαβητικά είναι οι εξής:


ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ
ΕΚΒΥ
LIFE-NATURA 2000- Προστατευόμενες περιοχές Δικτύου Φύση 2000
ΜΓΦΙ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΤΙΑ
ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ

5. Αρχείο Νομοθεσίας (Νόμοι, Οδηγίες, Αποφάσεις, Π.Δ., Ν.Δ., Κανονισμοί, κ.ά.).
 

6. Αρχείο με Χάρτες.

7. CD-Roms.

 

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Η βιβλιοθήκη του ΕΚΒΥ διαθέτει μεγάλη συλλογή ερευνητικού υλικού. Το κοινό έχει τη δυνατότητα δανεισμού βιβλίων, μελετών και CD-ROM.

Το ανώτατο χρονικό όριο δανεισμού είναι 3 μέρες και ο αριθμός των βιβλίων έως 4. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κράτηση της αστυνομικής ταυτότητας. Ο δανεισμός γίνεται μόνο τις ώρες που υπάρχει Βιβλιοθηκονόμος. Η Βιβλιοθηκονόμος συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία για την κίνηση της βιβλιοθήκης (αριθμός δανεισμών, αριθμός και θέμα δανειζόμενων βιβλίων, ειδικότητα χρηστών).

Ωράριο λειτουργίας της βιβλιοθήκης του ΕΚΒΥ:

Δευτέρα - Παρασκευή :  9:00π.μ. – 3:00μ.μ.

Ο εμπλουτισμός της β/θ με νέο υλικό είναι συνεχής. Το υλικό της β/θ του ΕΚΒΥ είναι διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο με τη διαδικασία που προαναφέρθηκε. 

 

ΒΙΒΛΙΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΚΒΥ

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΕΚΒΥ τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία τον Ιανουάριο του 2017.

Διατίθεται από τον σύνδεσμο: http://ekby.openabekt.gr/

Παρέχει τη δυνατότητα ανοικτής διαδικτυακής παρουσίασης του Καταλόγου των εγγραφών της Βιβλιοθήκης του ΕΚΒΥ, καθώς επίσης δυνατότητες πλοήγησης, ευέλικτης αναζήτησης σε όλα τα πεδία μεταδεδομένων και φίλτρα πολύπλευρης αναζήτησης. Η ανοικτή διάθεση των εγγραφών, επιτρέπει ακόμη την επανάχρηση των μεταδεδομένων.

Ειδικά για τις εγγραφές των εκδόσεων του ΕΚΒΥ, οι επισκέπτες της ψηφιακής βιβλιοθήκης μπορούν να έχουν και άμεση πρόσβαση στα ψηφιακά αρχεία (σύνδεση με το ψηφιακό αποθετήριο ΕΚΒΥ), με αναφορά της άδειας χρήσης τους και διάθεσή τους υπό μορφή ανοικτών δεδομένων, εφόσον έχουν δοθεί τα σχετικά δικαιώματα.

Σημειώνεται ότι η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΕΚΒΥ δεν υποστηρίζει υπηρεσία διαδανεισμού.

 

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη αναπτύχθηκε με την διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης και ανοικτής διάθεσης καταλόγου και λειτουργιών βιβλιοθήκης openABEKT. Η υπηρεσία openABEKT, διατίθεται στο ΕΚΒΥ διαδικτυακά με το μοντέλο παροχής υπηρεσιών Software as a Service (SaaS), από τις Υποδομές Νέφους του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), στο πλαίσιο συμφώνου συνεργασίας μεταξύ ΕΚΒΥ και ΕΚΤ.

Το openABEKT εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα με εθνικές και διεθνείς πλατφόρμες συσσώρευσης και διάχυσης περιεχομένου και αναζητείται από ευρετήρια και μηχανές αναζήτησης ανοικτού περιεχομένου, όπως η Google.

Το openABEKT είναι μετεξέλιξη του ΑΒΕΚΤ, του ολοκληρωμένου συστήματος βιβλιοθηκών που αναπτύσσεται από το ΕΚΤ από το 1987 και το οποίο χρησιμοποιούσε έως πρόσφατα και η Βιβλιοθήκη του ΕΚΒΥ.

Η διάθεση της υπηρεσίας openABEKT στο ΕΚΒΥ και η μετάπτωση των δεδομένων από το σύστημα ΑΒΕΚΤ στο νέο, έγιναν στο πλαίσιο των Πράξεων: α) «Ανάπτυξη Δικτυακού Τόπου διάχυσης πληροφοριών για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας», που υλοποιήθηκε από το ΕΚΒΥ και β) “Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου”, που υλοποιείται από το ΕΚΤ, οι οποίες εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση” (ΕΣΠΑ), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

EKBY, 2017