ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο ολοκληρώθηκε την 31/8/2007. Δείτε τα αποτελέσματα.

 

Αύγουστος 2007

Tο Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών (ΔΕΒ Σερρών), διοργανώνουν, την Τετάρτη 22 Αυγούστου 2007 (10:00-14:30), την τελική ημερίδα με τίτλο «Συμβολή στην αειφορική διαχείριση των υδάτων του Στρυμόνα», η οποία θα διεξαχθεί σε αίθουσα του Κέντρου ΟΓΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ» (πρώην ΚΕΓΕ) - 1ο χλμ. Σερρών-Νιγρίτας.

Σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων και της μεθοδολογικής προσέγγισης που ακολουθήθηκε στο πλαίσιο του έργου.
Δελτίο Τύπου  Πρόσκληση  Πρόγραμμα ημερίδας

 

Ιούλιος 2006

Ανακοίνωση ημερίδας με τίτλο «Συμβολή στην αειφορική διαχείριση των υδάτων του Στρυμόνα» την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2006, ώρα 10:00, στο Κέντρο Πληροφόρησης Κερκίνης του Δήμου Κερκίνης.

Πρόκειται για την ενδιάμεση ημερίδα του έργου LIFE-Περιβάλλον - STRYMON. Διοργάνωση: Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Ν.Α.Σερρών  (Δ.Ε.Β. Σερρών), Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.), Σύνδεσμος Προστασίας & Ανάδειξης Περιοχής Λίμνης Κερκίνης (Σ.Π.Α.Λ.Κ.), Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπου Κερκίνης. Δελτίο Τύπου     Πρόγραμμα ημερίδας


Φεβρουάριος
2004

Τον Φεβρουάριο του 2004 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια ημερίδα για ενημέρωση του κοινού σχετικά με το έργο STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» (Φεβρουάριος 2004).

Στο πλαίσιο του έργου STRYMON, το ΕΚΒΥ παρήγαγε τρίπτυχο ενημερωτικό έντυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Σκοπός του εντύπου είναι να ενημερώσει το κοινό και τις εμπλεκόμενες κοινωνικές ομάδες για την περιοχή του Στρυμόνα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και τις δράσεις του έργου. Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο σε μορφή jpg.

Οκτώβριος 2004

Στο πλαίσιο της 6ης δράσης του έργου LIFE-STRYMON, το ΕΚΒΥ συμμετείχε στο διεθνές συμπόσιο «H φέρουσα ικανότητα στην ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων και την άρδευση», το οποίο έλαβε χώρα στην Κωνσταντινούπολη στις 11-14 Οκτωβρίου 2004.  

H διοργάνωση του συμποσίου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων του GWP-Med (Global Water Partnership-Mediterranean), με διοργανωτές τα δίκτυα MENBO (Mediterranean Network of Basin Organizations) και EIC (Euro-Mediterranean Irrigators Communities). 

Από το ΕΚΒΥ παρουσιάσθηκε η ολοκληρωμένη προσέγγιση αντιμετώπισης της υδρολογικής λεκάνης του Στρυμόνα για την αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων και των οικοσυστημάτων της. Παρουσίαση (Pdf/PowerPoint) - Φωτογραφίες από το Συμπόσιο

δελτια τυπου

ημεριδα

«Συμβολή στην αειφορική διαχείριση των υδάτων του Στρυμόνα»

Tο Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών (Δ.Ε.Β. Σερρών), διοργανώνουν την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2004 (10:30-14:00) ημερίδα με τίτλο «Συμβολή στην αειφορική διαχείριση των υδάτων του Στρυμόνα». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Ενυδρείο Βυρώνειας (Δήμος Πετριτσίου Ν. Σερρών).

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση των τοπικών κοινωνικών ομάδων για το έργο «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων», που υλοποιείται στην περιοχή με σκοπό τη διατήρηση της οικολογικής αξίας της περιοχής και την αειφορική ανάπτυξή της.

Ανάδοχος του έργου είναι το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), ενώ εταίροι είναι η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Ν.Α. Σερρών (ΔΕΒ Σερρών), η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών (ΑΝΕΣΕΡ) και ο Σύνδεσμος Προστασίας & Ανάδειξης Περιοχής Λίμνης Κερκίνης (ΣΠΑΛΚ). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μέσου LIFE-Περιβάλλον, υπαγόμενο στη θεματική ενότητα «Διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΕΚΒΥ, τη ΔΕΒ Σερρών, την ΑΝΕΣΕΡ και τον ΣΠΑΛΚ.

Οι ειδικοί σκοποί του έργου, η μεθοδολογική προσέγγιση για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων στα υδάτινα οικοσυστήματα της λεκάνης του Στρυμόνα από την άσκηση της γεωργίας καθώς και ο ρόλος των σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων στη διαχείριση των υδάτων, θα παρουσιασθούν από εκπροσώπους του ΕΚΒΥ και των εταίρων του έργου.

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΕΚΒΥ - κα Τσίτση, τηλ. 2310473320    

ΕΡΓΟ LIFE: «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

εκδοσεις

Ενημερωτικό φυλλάδιο

συναντησεισ - εκδηλωσεις

Εναρκτήρια Ημερίδα

Tο Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών (Δ.Ε.Β. Σερρών), διοργάνωσαν την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2004 (10:30-14:00) ημερίδα με τίτλο «Συμβολή στην αειφορική διαχείριση των υδάτων του Στρυμόνα». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Ενυδρείο Βυρώνειας (Δήμος Πετριτσίου Ν. Σερρών).

Σκοπός της ημερίδας ήταν η ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας αλλά και των εμπλεκομένων κοινωνικών ομάδων για το έργο LIFE- Περιβάλλον, «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων», που υλοποιείται στην περιοχή με σκοπό τη διατήρηση της οικολογικής αξίας της περιοχής και την αειφορική ανάπτυξή της.

Ανάδοχος του έργου είναι το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), ενώ εταίροι είναι η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Ν.Α. Σερρών (ΔΕΒ Σερρών), η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών (ΑΝΕΣΕΡ) και ο Σύνδεσμος Προστασίας & Ανάδειξης Περιοχής Λίμνης Κερκίνης (ΣΠΑΛΚ). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μέσου LIFE-Περιβάλλον, υπαγόμενο στη θεματική ενότητα «Διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΕΚΒΥ, τη ΔΕΒ Σερρών, την ΑΝΕΣΕΡ και τον ΣΠΑΛΚ.

Οι ειδικοί σκοποί του έργου, η μεθοδολογική προσέγγιση για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων στα υδάτινα οικοσυστήματα της λεκάνης του Στρυμόνα από την άσκηση της γεωργίας καθώς και ο ρόλος των σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων στη διαχείριση των υδάτων παρουσιάστηκαν από εκπροσώπους  του ΕΚΒΥ και των εταίρων του έργου.

Η μεγάλη συμμετοχή από τις εμπλεκόμενες κοινωνικές ομάδες,  αποδεικνύει το ενδιαφέρον τους κυρίως για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, όπως επίσης δηλώνει ότι τα προβλήματα, στη λύση των οποίων σκοπεύει να συμβάλει το έργο, είναι ιδιαίτερα έντονα. 

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ήταν το γεγονός το οποίο φάνηκε μέσα από την παρουσίαση του Διευθυντή της ΔΕΒ Σερρών κ. Γεώργιο Μπαρτζούδη ότι η χρήση των σύγχρονων εργαλείων που προτείνονται από το έργο αναμένεται, και να χρησιμοποιούνται από τη ΔΕΒ  αλλά και να συμβάλλουν τα μέγιστα στην ορθολογική διαχείριση των υδάτων στη λεκάνη στο επίπεδο της καθημερινής πρακτικής.

Από τις τοποθετήσεις των εμπλεκόμενων κοινωνικών ομάδων και των φορέων της τοπικής κοινωνίας (Δήμαρχοι, προϊστάμενοι ΤΟΕΒ, νομαρχιακοί εκπρόσωποι) φάνηκαν επίσης, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στις περιοχές, σχετικά με τη διαχείριση του νερού.

Η υλοποίηση του έργου και η εφαρμογή των αποτελεσμάτων του αναμένεται να αποτελέσει πρόκληση τόσο για τον ανάδοχο όσο και για τις Εθνικές και τοπικές αρχές δεδομένου ότι τα αποτελέσματα του έργου εξειδικεύονται σε επίπεδο Δήμου ή αρμοδιότητας Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων.

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Η σελίδα αυτή ενημερώθηκε την 06/03/2008 .