Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας λειτουργεί αδιάλειπτα το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης των λιμνών από το 2012. Προσφάτως, εγκρίθηκε η συνέχιση της χρηματοδότησης του δικτύου για την περίοδο 2016 - 2023.

H παρακολούθηση των λιμνών εντάσσεται στο Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων που συγκροτήθηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ 140384/2011) στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας για τα Ύδατα. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συντονίζει και εποπτεύει το εθνικό δίκτυο παρακολούθησης των υδάτων, το οποίο λειτουργούν οι εξής φορείς: Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), Γενικό Χημείο του Κράτους, Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ), ΙΓΜΕ, ΔΕΥΑ Λάρισας. Προβλέπεται η συνέχιση της χρηματοδότησης όλων των φορέων λειτουργίας του εθνικού δικτύου έως το 2023.

Έχει υπολογιστεί ότι, μόνο για τις λίμνες, θα απαιτηθούν έως το 2023 περί τις 42.000 μετρήσεις και αναλύσεις. Επιπροσθέτως, για τους σκοπούς της χημικής ταξινόμησης των λιμνών, το ΕΚΒΥ θα διενεργεί συστηματικές δειγματοληψίες για ουσίες προτεραιότητας, ειδικούς ρύπους και λοιπές ουσίες στους σταθμούς των λιμνών και τα δείγματα θα αποστέλλονται για ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους και το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ. Περισσότερα

Περισσότερα για την Πράξη «Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)”»

 

 


Ενημέρωση για τις δειγματοληψίες του ΕΚΒΥ στις λίμνες της χώρας

Πέμπτη, 31/10/2013

Ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο η εποχική εκστρατεία δειγματοληψιών στις λίμνες της χώρας

Από τον Μάρτιο ως τον Οκτώβριο 2013 λήφθηκαν περισσότερα από 200 δείγματα νερού για ανάλυση φυτοπλαγκτού και φυσικοχημικών παραμέτρων και έγιναν επιτόπου μετρήσεις, ξεκίνησαν οι δειγματοληψίες υδροβίων μακροφύτων σε τέσσερις λίμνες (Βόλβη, Βεγορίτιδα, Δοϊράνη και Παμβώτιδα) και έγινε για πρώτη φορά η βαθυμετρία της λίμνης Βόλβης.

Συνεχίζονται οι δειγματοληψίες για βαθυμετρία και σε άλλες τέσσερις λίμνες έως το τέλος του έτους και παράλληλα τρέχουν οι φθινοπωρινές και χειμερινές μετρήσεις φυσικοχημικών παραμέτρων και οι μηνιαίες μετρήσεις στάθμης σε φυσικές λίμνες. Τα δεδομένα που συλλέγονται βρίσκονται ήδη σε φάση ανάλυσης και επεξεργασίας που θα συνεχιστεί και το επόμενο έτος. Παράλληλα, συνεχίζεται η αποστολή δειγμάτων νερού προς το Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων, ενώ από τον Οκτώβριο 2013 ξεκίνησαν επίσης οι δειγματοληψίες και η αποστολή δειγμάτων νερού προς το Γενικό Χημείο του Κράτους για την εξέταση χημικών ουσιών (π.χ. φυτοφάρμακα, βαρέα μέταλλα) που θα οδηγήσουν στην εκτίμηση της χημικής ποιότητας των λιμνών της χώρας. Τα έως τώρα στοιχεία από την παρακολούθηση των λιμνών για το 2012 έχουν σταλεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

Δειγματοληψία φυσικοχημικών παραμέτρων στην τεχνητή λίμνη Θησαυρού. Ιούνιος 2013.

 

Βαθυμετρία λίμνης Βόλβης. Σεπτέμβριος 2013.Επισκόπηση υδρόβιων μακροφύτων στη λίμνη Βόλβη.
Σεπτέμβριος
2013.
 

EKBY, 2016