2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

   

 

Η Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων (2 Φεβρουαρίου) το 2010 είναι αφιερωμένη στους υγροτόπους, τη βιοποικιλότητα και την κλιματική αλλαγή. Κύριο σύνθημα του εορτασμού είναι «Η φροντίδα των υγροτόπων, απάντηση στην κλιματική αλλαγή» (Caring for wetlands – an answer to climate change).

Το Γραφείο Ραμσάρ καλεί όλους σε δράση και στο μήνυμά του αναφέρει:

«Λίγο πριν το τέλος του 2009 μια σπουδαία συνάντηση των ηγετών του κόσμου πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη για την κλιματική αλλαγή και παράλληλα το έτος 2010 έχει κηρυχθεί ως Διεθνές Έτος Βιοποικιλότητας. Πολλά ακούστηκαν και θα ακουσθούν ακόμη σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο για υγροτοπικά είδη και ενδιαιτήματα που απειλούνται από τις συνεχιζόμενες μη συνετές ανθρώπινες δραστηριότητες, τις πιθανές επιπτώσεις της μεταβολής του κλίματος στους υγροτόπους αλλά και για τον ρόλο τους στην άμβλυνση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».

Όπως κάθε έτος, έτσι και για τον εορτασμό του 2010, το Γραφείο Ραμσάρ δημιούργησε επικοινωνιακό υλικό (αφίσα, έντυπο, αυτοκόλλητο, κατασκευές για παιδιά), το οποίο διατίθεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ειδικότερα, το έντυπο πραγματεύεται ζητήματα όπως οι έννοιες βιοποικιλότητα και κλιματική αλλαγή, πως η απώλεια της βιοποικιλότητας των υγροτόπων θα επηρεάσει τα ίδια τα οικοσυστήματα αλλά και τον άνθρωπο, τι προκαλεί την απώλεια της βιοποικιλότητας, ποια η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στους υγροτόπους, ποιος ο ρόλος των υγροτόπων στην άμβλυνση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Γραφείου Ραμσάρ.

 

EKBY, 2010